เหรียญพระครูโสภณประชานารถ (หลวงพ่อนาถ นาคเสโน)
พระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง
รุ่น "ซื้อที่ดิน เพื่อการศึกษา"


พิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
วันจันทร์ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.39 น.

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพมังคลาจารย์ (เจ้าคุณสมาน กิตติโสภโณ)
เจ้าอาวาสวัดท่าตอน รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

ประธานฝ่ายฆราวาส สมาคมศิษย์เก่าท่าม่วงราษฎร์บำรุง และโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

หลวงพ่อนาถ นาคเสโน อริยสงฆ์ที่มีความเชียวชาญในด้านพุทธาคมต่าง ๆ มากมาย
ตลอดจนวัตถุมงคลของท่านทุกรุ่น ทุกพิมพ์ ทุกเนื้อ ล้วนแสดงพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี
แคล้วคลาด เมตตามหานิยม และโภคทรัพย์เป็นเลิศ ทั้งเสริมสร้างสิริมงคล ลาภ ยศ
และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตัวเอง ครอบครัว และบริวาร
          
เหรียญหลวงพ่อนาถ นาคเสโน รุ่น "ซื้อที่ดิน เพื่อการศึกษา"
เลือกใช้เนื้อโลหะอย่างดีมาสร้างทุกเนื้อ ทุกพิมพ์
เนื้อทองคำ ใช้เปอร์เซ็นต์ทองสูงถุง 96.5%
เนื้อเงิน ใช้เงินบริสุทธิ์ถึง 99.99%
ซึ่งทุก ๆ เนื้อใช้โลหะเปอร์เซ็นต์สูงทั้งสิ้น
พร้อมทั้งตอกโค้ด และตอกหมายเลขกำกับทุกองค์