เหรียญหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม รุ่น "ยันต์มหาโสฬสมงคล" วัดสะพานสูง
ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี


เนื้อทองคำ สร้าง ๓๕ เหรียญ


เนื้อนวโลหะ หน้ากากทอง สร้าง ๑๑ เหรียญ

    

เนื้อเงิน หน้ากากทอง สร้าง ๑๑๑ เหรียญ                                                     เนื้อนวโลหะ หน้ากากเงิน สร้าง ๒๒๒ เหรียญ

     

เนื้อเงิน สร้าง ๒๒๒ เหรียญ                                                                   เนื้อสัตตะโลหะ สร้าง ๒๒๒ เหรียญ

     

เนื้อนวโลหะ สร้าง ๕๕๕ เหรียญ                                                           เนื้อโลหะอาบทอง สร้าง ๓,๕๐๐ เหรียญ

     

เนื้อทองแดงผิวไฟ สร้าง ๕,๕๕๕ เหรียญ                                                   เนื้อทองแดงรมดำ สร้าง ๕,๕๕๕ เหรียญ

     

เนื้อเงิน พิเศษไม่ตัดปีก สร้าง ๒๒ เหรียญ                                                    เนื้อนวโลหะ พิเศษไม่ตัดปีก สร้าง ๒๗ เหรียญ

     

เนื้อสัตตโลหะ พิเศษไม่ตัดปีก สร้าง ๒๘ เหรียญ                                    เนื้อทองแดงผิวไฟ พิเศษไม่ตัดปีก สร้าง ๒๔ เหรียญ

เนื้อชินตะกั่ว พิเศษไม่ตัดปีก สร้าง ๒๒ เหรียญ

     

เนื้อทองคำ พิมพ์ตัดชิด สร้าง ๒๕ เหรียญ                                              เนื้อเงิน พิมพ์ตัดชิด สร้าง ๑๑๑ เหรียญ

     

เนื้อนวโลหะ พิมพ์ตัดชิด สร้าง ๒๒๒ เหรียญ                                           เนื้อทองแดง พิมพ์ตัดชิด สร้าง ๒,๕๐๐ เหรียญ

 

ปลุกเสกใหญ่ ๓ วาระ ในวันที่ ๑๐-๑๒ พ.ย. ๒๕๕๖

สร้างเนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี สภ.เมืองนนทบุรี จัดสร้างโดย

คณะกรรมการ กตตร. และตำรวจ สภ.เมืองนนทบุรี ร่วมกับ

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ อดีตส.ส. ฉลอง เรี่ยวแรง

วัตถุประสงค์หลักในการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม ครั้งนี้

ส่วนใหญ่เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการตำรวจ และประชาชนทั่วไป

เพื่อขอบารมีหลวงปู่ได้คุ้มครองให้มีโชคลาภ แคล้วคลาด และพ้นจากภยันตรายทั้งปวง


          

พิธีปลุกเสกวาระที่ ๑ วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
 
 
 
ทำลายบล็อกแม่พิมพ์หลังการสร้าง
 

 

พิธีปลุกเสกวาระที่ ๒ โดยหลวงปู่เก๋ ถาวโร วัดปากน้ำ

 
 

 

พิธีปลุกเสกวาระที่ ๓ โดยพระอาจารย์อ่าง สิริจนโท วัดใหญ่สว่างอารมณ์