- ร้านเพชรรัตน์
พระพุทธรูปบูชา - ร้านเพชรรัตน์
พระพุทธรูปบูชา
1835

พระพุทธรูปบูชายืน ปางเปิดโลก สมัยเชียงแสน เนื้อสำริด สูง 19 นิ้ว

1176

พระพุทธรูปบูชา สมัยอยธยา เนื้อดิน ลงรักปิดทอง หน้าตัก 2 นิ้ว

970

พระพุทธรูปบูชาศิลปสมัยเชียงแสน ลังกาวงศ์ เนื้อสำริด หน้าตัก 9 นิ้ว

874

พระพุุทธรูปบูชา หลวงพ่ออเต๋ คงทอง วัดสามง่าม นครปฐม

821

พระพุทธรูปบูชา ศิลปะสมัยอู่ทอง เนื้อสำริด หน้าตัก 6 นิ้ว

820

พระพุทธรูปบูชา ภปร.รุ่นแรก ปี 2506 วัดเทวสังฆาราม หน้าตัก 5 นิ้ว

624

พระพุทธรูปบูชา ปางนาคปรก ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก หน้าตัก 2 นิ้ว

520

พระสังกัจจายน์บูชา สมัยรัชกาล หน้าตัก 5 นิ้ว

517

พระพุทธรูปบูชาหินแกะ ศิลปะสมัยลพบุรี

516

พระพุทธรูปบูชายืน ศิลปะเขมรยุคต้น เนื้อสำริด สูง 12 นิ้ว

512

พระพุทธรูปบูชางาแกะ ศิลปะสมัยเชียงแสน หน้าตัก 3 นิ้ว ดูง่ายมาก

511

พระพุทธรูปบูชางาแกะ ศิลปสมัยเชียงแสน หน้าตัก 2 นิ้วครึ่ง

510

พระพุทธรูปบูชางาแกะ ศิลปะสมัยอยุธยา เก่าจัด ดูง่าย

507

พระพุทธรูปบูชา สมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก หน้าตัก 2 นิ้ว

505

พระพุทธรูปบูชา สมัยเชียงแสนลังกาวงศ์ เนื้อสำริดสนิมหยก หน้าตัก 3 นิ้ว

504

พระพุทธรูปบูชา ศิลปะสมัยอู่ทอง-สุวรรณภูมิ หน้าตัก 4 นิ้ว

503

พระพุทธรูปบูชา ศิลปะสมัยอู่ทอง เนื้อสำริด สูง 21 นิ้ว

502

พระพุทธรูปบูชา ศิลปะสมัยสุโขทัย หนัาตัก 7 นิ้ว สวยสมบูรณ์ ดูง่ายมาก

500

พระพุทธรูปบูชา ยืน ปางห้ามสมุทร สมัยอยุธยาทรงเครื่อง ศิลปะราชวงศ์ปราสาททอง เนื้อสำริด สูง 17 นิ้ว

499

พระพุทธรูปบูชา ปางมารวิชัย สมัยรัชกาล เนื้อโลหะผสม ลงรักปิดทอง หน้าตัก 8 นิ้ว

498

พระพุทธรูปบูชา ปางมารวิชัย สมัยรัชกาล เนื้อดิน ลงรักปิดทอง หน้าตัก 4 นิ้ว

496

พระพุทธรูปบูชา ปางนาคปรก สมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก

494

พระพุทธรูป สมัยเชียงแสนลังกาวงศ์นอก หน้าตัก 1 นิ้วครึ่ง

493

พระพุทธรูป ปางนาคปรก ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก

492

พระนารายณ์ทรงปืน ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก ฐานกว้าง 6 นิ้ว

491

พระซุ้มหน้าบรรณ เนื้อชินเงิน พิษณุโลก

490

แผ่นปั๊ม หลวงพ่อโสธร รุ่นแรก ปี 2473

311

พระอู่ทอง พิมพ์อุ้มบาตร กรุท่าเสา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กาญจนบุรี ฐานกว้าง 2 นิ้ว

310

พระอู่ทอง พิมพ์ห้าเหลี่ยม ขนาดใหญ่ กรุเทวสังฆาราม กาญจนบุรี ฐานกว้าง 3 นิ้วครึ่ง

309

พระอู่ทอง พิมพ์ขาโต๊ะ เนื้อชินตะกั่ว กรุเก่าศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี ฐานกว้าง 2 นิ้วครึ่ง

308

พระสาม พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด กรุเก่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ฐานกว้าง 4 นิ้ว สูง 6 นิ้ว

307

พระสาม ชินเงิน กรุเก่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ฐานกว้าง 2 นิ้วครึ่ง

306

พระสาม กรุเก่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อดิน ลพบุรี ฐานกว้าง 3 นิ้ว

305

พระโมคลา สารีบุตร กรุวัดราชบูรณะ ชินเงิน อยุธยา ฐานกว้าง 3 นิ้ว

304

พระพุทธรูปหินแกะ ปางไสยยาสน์ ศิลปะสมัยเชียงแสน ฐานกว้าง 7 นิ้ว

303

พระพุทธรูปบูชายืน ปางห้ามสมุทร ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก 3 ถอด ฐานกว้าง 2 นิ้วครึ่ง สูง 8 นิ้ว

302

พระพุทธรูปบูชา สมียรัชกาล เนื้อแดง หน้าตัก 5 นิ้ว

301

พระพุทธรูปบูชา สมัยรัตนโกสินทร์ ปางป่าเลไลย์ ทองเดิม

299

พระพุทธรูปนั่ง ปางมารวิชัย บัวสองชั้น เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก ศิลปะสมัยลพบุรี สูง 7 นิ้ว

298

พระแปด กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน ลำพูน

297

พระปางปาฏิหารย์ กรุวัดราชบูรณะ ชินเงิน อยุธยา ฐานกว้าง 3 นิ้วครึ่ง

295

พระบูชา ศิลปะสมัยศรีวิชัย ยุคต้น เนื้อสำริด สูง 5 นิ้วครึ่ง

294

พระบูชา ศิลปะสมัยทวารวดี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก สูง 6นิ้ว

292

พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ ชินเงิน อยุธยา ทองเดิม ฐานกว้าง 2 นิ้วครึ่ง

291

แผ่นปั๊มหน้ากาก พระอังคีรส วัดราชบพิธ ปี พ.ศ. 2498 ฐานกว้าง 6 นิ้ว

290

แผ่นปั๊ม หลวงพ่อโสธร ปี พ.ศ. 2504 ฉะเชิงเทรา

212

พระพุทธรูปบูชา ศิลปสมัยอู่ทอง เนื้อสำริด หน้าตัก 16 นิ้ว

 
หน้า
1