สมาคมพระเครื่องเจริญรุ่งเรือง (พิพิธภัณฑ์)

สถานที่เก็บสะสม "มรดกวัฒนธรรม"

จากนักสะสมรุ่นพ่อ (ฮิ้น เฮงเส็ง) สู่รุ่นลูก (นิพล เฮงเส็ง)

โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ที่ควรค่าแก่การศึกษา

ทั้งประวัติศาสตร์ ทั้งพุทธคุณ และพุทธานุภาพ ก่อให้เกิดพลัง เกิดศรัทธา

เปลี่ยนแปลงของสะสมที่มีอยู่ส่วนตัว ให้เป็นพิพิธภัณฑ์

เพื่อให้ชุมชนและทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน

การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่เกิดจากตัวของเรา

"อนุสรณ์ที่มีชีวิต คือ พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวทั้งหลายรอบ ๆ ตัวเรา"