ประเภทพระกริ่ง รูปหล่อ - ร้านเพชรรัตน์
เทวรูป - ร้านเพชรรัตน์
เทวรูป
627

เทวรูปพระศิวะ สมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก ยืนสูง 7 นิ้วครึ่ง

626

เทวรูปพระแม่อุมาปัญญาบารมี สมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก สูง 2 นิ้ว

625

เทวรูปพระพรหมสี่หน้า ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสัมฤทธิ์สนิมเขียวหยก

258

พระนารายณ์ทรงโค ศิลปสมัยรัตนโกสินทร์

255

เทวรูปพระวิษณุกรรม ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก หน้าตัก 1 นิ้วครึ่ง

254

เทวรูปพระแม่อุมาปัญญาบารมี สมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก

253

เทวรูปพระนารายณ์ ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก สวยแชมป์

252

เทวรูป ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก สูง 2 นิ้วครึ่ง

251

ครุฑ ศิลปสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก

 
หน้า
1