ประเภทพระกริ่ง รูปหล่อ - ร้านเพชรรัตน์
เทวรูป - ร้านเพชรรัตน์
เทวรูป
1290

เทวรูปพระวิษณุกรรม ศิลปสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก หน้าตัก 1 นิ้ว

873

เจ้าแม่กวนอิมบูชา ศิลปะจีนโบราณ เนื้อสำริด หน้าตัก 7 นิ้ว

699

เจ้าแม่กวนอิมบูชา เนื้อสำริด ศิลปสมัยราชวงศ์เหม็ง หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อจัด สมบูรณ์มาก

629

พระพิฆเณศงาแกะ สายสำนักเขาอ้อ ขนาดบูชา สูง 4 นิ้ว

627

เทวรูปพระศิวะ สมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก ยืนสูง 7 นิ้วครึ่ง

626

เทวรูปพระแม่อุมาปัญญาบารมี สมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก สูง 2 นิ้ว

625

เทวรูปพระพรหมสี่หน้า ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสัมฤทธิ์สนิมเขียวหยก

259

พระวิษณุกรรม ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก

258

พระนารายณ์ทรงโค ศิลปสมัยรัตนโกสินทร์

257

ธรรมจักร ศิลปสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก

256

เทวรูปเหวัชระ ศิลปสมัยลพบุรีเนื้อสำริด ขนาดใหญ่

255

เทวรูปพระวิษณุกรรม ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก หน้าตัก 1 นิ้วครึ่ง

254

เทวรูปพระแม่อุมาปัญญาบารมี สมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก

253

เทวรูปพระนารายณ์ ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก สวยแชมป์

252

เทวรูป ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก สูง 2 นิ้วครึ่ง

251

ครุฑ ศิลปสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก

 
หน้า
1