- ร้านเพชรรัตน์
ประเภทพระปิดตา - ร้านเพชรรัตน์
ประเภทพระปิดตา
867

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์ปั้น เนื้อผงคลุกรัก ชลบุรี

546

พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ พิมพ์เล็ก เนื้อเมฆสิทธิ์

545

พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อเมฆพัตร์

532

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว พิมพ์ปั้น เนื้อผงคลุกรัก วัดเครือวัลย์ ชลบุรี

313

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์ปั้น ขนาดเล็ก เนื้อผงคลุกรัก เนื้อแห้งจัด ดูง่ายมาก

155

พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์ชะลูด วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก นนทบุรี ดูง่ายมาก

 
หน้า
1