ประเภทเครื่องราง - ร้านเพชรรัตน์
พระกรุ จ.กาญจนบุรี - ร้านเพชรรัตน์
พระกรุ จ.กาญจนบุรี
1816

พระขุนแผนสะกดทัพ กรุเขาชนไก่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กาญจนบุรี ขนาดจิ๋ว

550

พระอู่ทอง พิมพ์ฐานเขียง กรุเทวสังฆาราม เนื้อชินตะกั่ว กาญจนบุรี

 
หน้า
1