ประเภทเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก - ร้านเพชรรัตน์
พระพุทธรูป จ.กาญจนบุรี - ร้านเพชรรัตน์
พระพุทธรูป จ.กาญจนบุรี
 
หน้า