- ร้านเพชรรัตน์
เนื้อชินเงิน ชินตะกั่ว สำริด - ร้านเพชรรัตน์
เนื้อชินเงิน ชินตะกั่ว สำริด
1838

พระนาคปรก กรุบ้านละหาร เนื้อตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี

1832

พระเทริดขนนก กรุวัดพระศรีรัตนมาหาธาตุ ชินเงิน ลพบุรี

1831

พระลีลากำแพงขาว กรุเก่าวัดบรมธาตุ ชินเงิน กำแพงเพชร

1822

พระสุพรรณหลังผาน ชินงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี

1821

พระลีลาอัฏฐารส เนื้อชินเขียว พิษณุโลก

1819

พระท่ากระดาน กรุหนองอีจาง เนื้อตะกั่วสนิมแดง ราชบุรี

1788

พระลีลาอัฏฐารส ชินเขียว พิษณุโลก

1593

พระสรรค์นั่ง ไหล่ยก ชินเงิน ชัยนาท

1544

พระสรรค์นั่งไหล่ยก กรุวัดท้ายย่าน ชินเงิน ชัยนาท

1541

พระท่ามะปราง กรุเจดีย์ยอดทอง ชินเงิน พิษณุโลก

1525

พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

1445

พระลีลาเชยคาง กรุวัดชุมนุมสงฆ์ ชินเงิน สุพรรณบุรี

1405

พระนาคปรก กรุวัดปืน พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน ลพบุรี

1404

พระนาคปรก พิมพ์เล็ก กรุวัดปืน เนื้อชินเงิน ลพบุรี

1403

พระนาคปรก พิมพ์จิ๋ว (เศียรปลาหลด) กรุวัดพระศรีฯ ชินเงิน ลพบุรี

1389

พระศาสดา กรุวัดราชบูรณะ ชินเงิน อยุธยา

1386

พระนางกำแพงฐานตาราง ชินเงิน กรุเก่า กำแพงเพชร

1385

พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชินเงิน พิษณุโลก

1384

พระเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อตะกั่วสนิมแดง

1333

พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น ชินเงิน กำแพงเพชร

1312

พระร่วงยืนประทานพร กรุวัดพระธาตุ ชินเงิน สุโขทัย

1311

พระพิจิตรหน้าวัง ชินเงิน พิจิตร

1308

พระกำแพงห้าร้อยตัดสอง กรุกะโลทัย ชินเงิน กำแพงเพชร

1295

พระนาคปรก กรุวัดปืน พิมพ์ใหญ่ ชินเงิน ลพบุรี

1281

พระหูยาน พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า ชินเงิน ลพบุรี

1235

พระหูยาน วัดปืน พิมพ์เล็ก (นิยม) เนื้อชินเงิน ลพบุรี

1107

พระหูยาน พิมพ์เล็ก กรุเก่าวัดมหาธาตุ ชินเงิน ลพบุรี

1100

พระร่วงยืนประทานพร หลังลายผ้า พิมพ์ยอดมีจุด เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดมหาธาตุ ลพบุรี

1099

พระอู่ทอง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ลพบุรี

1080

พระนางพญา กรุวัดหัวเมือง เนื้อตะกั่วสนิมแดง นครสวรรค์

1068

พระร่วงนั่ง กรุบางขลัง ชินเงิน สุโขทัย

1061

พระขุนแผนสะกดทัพ พิมพ์จิ๋ว เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดเขาชนไก่ กาญจนบุรี

1058

พระร่วงยืนประทานพร กรุสองพี่น้อง เนื้อตะกั่สนิมแดง สุพรรณบุรี

1028

พระพิจิตร กรุวังหน้า พิมพ์ใหญ่ ชินเงิน ทองเดิม

1027

พระนางพญา กรุนาคาม พิมพ์จิ๋ว เนื้อชินตะกั่ว นครศรีธรรมราช ทองเดิม

1026

พระโคนสมอ กรุวังหน้า ชินเงิน กทม.

1005

พระนางพญา กรุนาคาม เนื้อชินตะกั่ว นครศรีธรรมราช

969

พระยอดธง ศิลปสมัยอยุธยา เนื้อนาก

968

พระลีลา เนื้อตะกั่วสนิมแดง พิษณุโลก

959

พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่ฐานสูง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชินเงิน สุพรรณบุรี

949

พระร่วงยืนประทานพร กรุสองพี่น้อง เนื้อตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี

948

พระกำแพงห้าร้อยตัดเก้า กรุกะโลทัย ชินเงิน กำแพงเพชร

902

พระร่วงยืนประทานพร พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง ลพบุรี

853

พระนาคปรก ชินเงิน วัดปืน ลพบุรี

827

พระร่วงยืนประทานพร กรุปู่บัว เนื้อตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี

816

พระนางพญา กรุนาคาม พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินตะกั่ว นครศรีธรรมราช

811

พระร่วงยืนประทานพร กรุสองพี่น้อง เนื้อตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี

809

พระนางพญา กรุวัดหัวเมือง เนื้อตะกั่วสนิมแดง นครสวรรค์

803

พระพิจิตรข้างเม็ด ชินเงิน สุโขทัย

789

พะร่วงยืนประทานพร กรุสองพี่น้อง เนื้อตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี

788

พระยอดธง พิมพ์ใหญ่ กรุนาคาม เนื้อเงิน นครศรีธรรมราช

783

พระท่ามะปราง ชินเงิน กรุวัดมหาธาตุ พิษณุโลก

461

พระหูยาน กรุเก่าวัดปืน พิมพ์นิยม ชินเงิน ลพบุรี

459

พระสุโขทัย ตะกวน ชินเงิน สุโขทัย

458

พระลีลาฝักดาบ ชินเงิน กรุเก่าวัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์

457

พระลีลา กรุวัดสุดสวาท (วัดไก่เตี้ย) ชินเงิน พิษณุโลก

456

พระลีลา กรุวัดถ้ำหีบ พิมพ์ข้างเม็ด ชินเงิน สุโขทัย

455

พระลีลา กรุชุมนุมสงฆ์ พิมพ์เล็ก ชินเงิน สุพรรณบุรี สภาพเดิม

454

พระร่วงยืนประทานพร พิมพ์กลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ลพบุรี

451

พระร่วงนั่งข้างรัศมี กรุวัดกลาง ชินเงิน นครปฐม

450

พระร่วงนั่ง ชินเงิน สุโขทัย

447

พระยอดธง เนื้อเงิน อยุธยา

444

พระยอดขุนพล พิจิตรสามเกศ ชินเงิน พิจิตร

442

พระพิจิตรใบข้าว เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดมหาธาตุ พิจิตร

439

พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น ชินเงิน กำแพงเพชร

434

พระซุ้มนั่งมารวิชัย ฐานผ้าทิพย์ พิมพ์ใหญ่ ชินเงิน อยุธยา

430

พระกำแพงห้าร้อยตัดสาม ชินเงิน กรุเก่า กำแพงเพชร

404

พระปรุหนัง กรุวัดราชบูรณะ ชินเงิน อยุธยา

276

พระร่วงยืนประทานพร กรุถ้ำมหาเถร ชินเงิน ลพบุรี

275

พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองผสม สุพรรณบุรี

274

พระพิจิตรข้างเม็ด ชินเงิน พิจิตร

273

พระนางกำแพง พิมพ์ลึก ชินเงิน กำแพงเพชร

272

พระนาคปรก กรุลาวทอง พิมพ์ผมเม็ด ตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี

271

พระนาคปรก กรุบ้านละหาร เนื้อตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี

270

พระท่ากระดานหูช้างตัดชิด กรุเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง กาญจนบุรี

269

พระท่ากระดาน กรุเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) เนื้อตะกั่วสนิมแดง กาญจนบุรี รักทองเดิม เนื้อตะกั่วแดงจัด

268

พระขุนแผน พิมพ์ใบมะยม ชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ อยุธยา

199

พระศิลปะอินเดีย ปางมารวิชัย เนื้อสำริด หน้าตัก 2 ซม.

198

พระยอดธง เนื้อตะกั่วสนิมแดง อยุธยา ตะกั่วแดงจัด

184

พระร่วงยืนประทานพร กรุศาลาขาว เนื้อตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี

181

พระร่วงนั่ง กรุม่วงค่อม เนื้อตะกั่วสนิมแดง ลพบุรี

180

พระร่วงนั่งบัวสองชั้น ชินเงิน สุโขทัย

179

พระนางพญา กรุนาคาม เนื้อชินเงิน นครศรีธรรมราช

178

พระลีลาข้างเม็ด เนื้อชินเงิน กำแพงเพชร

 
หน้า
1