- ร้านเพชรรัตน์
เนื้อชินเงิน ชินตะกั่ว สำริด - ร้านเพชรรัตน์
เนื้อชินเงิน ชินตะกั่ว สำริด
1821

พระลีลาอัฏฐารส เนื้อชินเขียว พิษณุโลก

1788

พระลีลาอัฏฐารส ชินเขียว พิษณุโลก

1445

พระลีลาเชยคาง กรุวัดชุมนุมสงฆ์ ชินเงิน สุพรรณบุรี

1386

พระนางกำแพงฐานตาราง ชินเงิน กรุเก่า กำแพงเพชร

1385

พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชินเงิน พิษณุโลก

1384

พระเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อตะกั่วสนิมแดง

1308

พระกำแพงห้าร้อยตัดสอง กรุกะโลทัย ชินเงิน กำแพงเพชร

1100

พระร่วงยืนประทานพร หลังลายผ้า พิมพ์ยอดมีจุด เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดมหาธาตุ ลพบุรี

1068

พระร่วงนั่ง กรุบางขลัง ชินเงิน สุโขทัย

1061

พระขุนแผนสะกดทัพ พิมพ์จิ๋ว เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดเขาชนไก่ กาญจนบุรี

1058

พระร่วงยืนประทานพร กรุสองพี่น้อง เนื้อตะกั่สนิมแดง สุพรรณบุรี

1028

พระพิจิตร กรุวังหน้า พิมพ์ใหญ่ ชินเงิน ทองเดิม

1027

พระนางพญา กรุนาคาม พิมพ์จิ๋ว เนื้อชินตะกั่ว นครศรีธรรมราช ทองเดิม

1026

พระโคนสมอ กรุวังหน้า ชินเงิน กทม.

1005

พระนางพญา กรุนาคาม เนื้อชินตะกั่ว นครศรีธรรมราช

949

พระร่วงยืนประทานพร กรุสองพี่น้อง เนื้อตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี

948

พระกำแพงห้าร้อยตัดเก้า กรุกะโลทัย ชินเงิน กำแพงเพชร

827

พระร่วงยืนประทานพร กรุปู่บัว เนื้อตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี

816

พระนางพญา กรุนาคาม พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินตะกั่ว นครศรีธรรมราช

811

พระร่วงยืนประทานพร กรุสองพี่น้อง เนื้อตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี

803

พระพิจิตรข้างเม็ด ชินเงิน สุโขทัย

789

พะร่วงยืนประทานพร กรุสองพี่น้อง เนื้อตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี

788

พระยอดธง พิมพ์ใหญ่ กรุนาคาม เนื้อเงิน นครศรีธรรมราช

459

พระสุโขทัย ตะกวน ชินเงิน สุโขทัย

458

พระลีลาฝักดาบ ชินเงิน กรุเก่าวัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์

457

พระลีลา กรุวัดสุดสวาท (วัดไก่เตี้ย) ชินเงิน พิษณุโลก

455

พระลีลา กรุชุมนุมสงฆ์ พิมพ์เล็ก ชินเงิน สุพรรณบุรี สภาพเดิม

451

พระร่วงนั่งข้างรัศมี กรุวัดกลาง ชินเงิน นครปฐม

450

พระร่วงนั่ง ชินเงิน สุโขทัย

442

พระพิจิตรใบข้าว เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดมหาธาตุ พิจิตร

434

พระซุ้มนั่งมารวิชัย ฐานผ้าทิพย์ พิมพ์ใหญ่ ชินเงิน อยุธยา

430

พระกำแพงห้าร้อยตัดสาม ชินเงิน กรุเก่า กำแพงเพชร

274

พระพิจิตรข้างเม็ด ชินเงิน พิจิตร

271

พระนาคปรก กรุบ้านละหาร เนื้อตะกั่วสนิมแดง สุพรรณบุรี

270

พระท่ากระดานหูช้างตัดชิด กรุเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง กาญจนบุรี

269

พระท่ากระดาน กรุเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) เนื้อตะกั่วสนิมแดง กาญจนบุรี รักทองเดิม เนื้อตะกั่วแดงจัด

268

พระขุนแผน พิมพ์ใบมะยม ชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ อยุธยา

180

พระร่วงนั่งบัวสองชั้น ชินเงิน สุโขทัย

179

พระนางพญา กรุนาคาม เนื้อชินเงิน นครศรีธรรมราช

 
หน้า
1