- ร้านเพชรรัตน์
ประเภทพระรูปหล่อ - ร้านเพชรรัตน์
ประเภทพระรูปหล่อ
316

รูปหล่่อ หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง นนทบุรี

 
หน้า
1