- ร้านเพชรรัตน์
ประเภทเทวรูป - ร้านเพชรรัตน์
ประเภทเทวรูป
630

ไม้แกะเจ้าแม่กวนอิม สมัยราชวงศ์เช็ง สูง 14 นิ้ว แห้ง เก่า ทองเดิม

628

พระพิฆเณศ ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก

 
หน้า
1