- ร้านเพชรรัตน์
ประเภทเทวรูป - ร้านเพชรรัตน์
ประเภทเทวรูป
628

พระพิฆเณศ ศิลปะสมัยลพบุรี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก

 
หน้า
1