- ร้านเพชรรัตน์
ภาพถ่ายเก่า ขนาดใหญ่ - ร้านเพชรรัตน์
ภาพถ่ายเก่า ขนาดใหญ่
1672

ภาพถ่ายขนาดใหญ่ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์ ขนาด 5x7 นิ้ว

1667

รูปถ่าย หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง นนทบุรีขนาด 4x6 เซนติเมตร

 
หน้า
1