- ร้านเพชรรัตน์
ภาพถ่ายเก่า ขนาดใหญ่ - ร้านเพชรรัตน์
ภาพถ่ายเก่า ขนาดใหญ่
1672

ภาพถ่ายขนาดใหญ่ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์ ขนาด 5x7 นิ้ว

 
หน้า
1