- ร้านเพชรรัตน์
ประเภทพระกรุ - ร้านเพชรรัตน์
ประเภทพระกรุ
1833

พระกำแพงห้าร้อย ตัดสิบหก กรุกะโลทัย ชินเงิน กำแพงเพชร

1564

พระศวรเดียว กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชินเงิน สุพรรณบุรี

1172

พระลีลากลีบจำปา กรุวัดพิกุล เนื้อดิน กำแพงเพชร

1057

พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ กรุเก่าศรีสวัสดิ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กาญจนบุรี

183

พระร่วงยืนประทานพร กรุไผ่แหลม เนื้อตะกั่วสนิมแดง ลพบุรี สวยแชมป์

182

พระท่ากระดานน้อย กรุท่าเสา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กาญจนบุรี

 
หน้า
1