- ร้านเพชรรัตน์
ประเภทพระกรุ - ร้านเพชรรัตน์
ประเภทพระกรุ
1833

พระกำแพงห้าร้อย ตัดสิบหก กรุกะโลทัย ชินเงิน กำแพงเพชร

183

พระร่วงยืนประทานพร กรุไผ่แหลม เนื้อตะกั่วสนิมแดง ลพบุรี สวยแชมป์

 
หน้า
1