- ร้านเพชรรัตน์
ประเภทพระพุทธรูปบูชา - ร้านเพชรรัตน์
ประเภทพระพุทธรูปบูชา
519

พระสังกัจจายน์บูชา สมัยราชวงศ์เหม็ง ประเทศจีน หน้าตัก 5 นิ้ว

515

พระพุทธรูปบูชายืน ปางเสด็จดาวดึงส์ สมัยอยุธยา หูตุ้ม ขนาดเล็ก สูง 5 นิ้ว

513

พระพุทธรูปบูชางาแกะ สมัยอยุธยา ศิลปะหลวงพ่อมงคลบพิตร หน้าตัก 2 นิ้ว

300

พระพุทธรูปบูชา ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสนสิงห์หนึ่ง เนื้อสำริด หน้าตัก 10 นิ้ว

296

พระบูชาไม้โพธิ์แกะ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

293

พระท่ากระดานหูช้าง กรุเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง กาญจนบุรี

 
หน้า
1