พระร่วงยืนประทานพร กรุสองพี่น้อง เนื้อตะกั่สนิมแดง สุพรรณบุรี - ร้านเพชรรัตน์
พระร่วงยืนประทานพร กรุสองพี่น้อง เนื้อตะกั่สนิมแดง สุพรรณบุรี