พระร่วงยืนประทานพร หลังลายผ้า พิมพ์ยอดมีจุด เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดมหาธาตุ ลพบุรี - ร้านเพชรรัตน์
พระร่วงยืนประทานพร หลังลายผ้า พิมพ์ยอดมีจุด เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดมหาธาตุ ลพบุรี