เหรียญพระอุปัชฌาย์พิมพา อุตโร รุ่นแรก ปี 2482 ร้อยเอ็ด - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญพระอุปัชฌาย์พิมพา อุตโร รุ่นแรก ปี 2482 ร้อยเอ็ด