เหรียญ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก ปี 2500 - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก ปี 2500