พระพิฆเณศแร่บางไผ่ หลวงปู่จัน วัดโมลี นนทบุรี - ร้านเพชรรัตน์
พระพิฆเณศแร่บางไผ่ หลวงปู่จัน วัดโมลี นนทบุรี