พระกริ่งเจ้าคุณศรี(สนธิ์) รุ่นทองทิพย์ ปี 2495 วัดสุทัศน์ฯ - ร้านเพชรรัตน์
พระกริ่งเจ้าคุณศรี(สนธิ์) รุ่นทองทิพย์ ปี 2495 วัดสุทัศน์ฯ