ตะกรุด หลวงพ่อเดิม หุ้มทองคำ วัดหนองโพ นครสวรรค์ ยาว 3.2 นิ้ว - ร้านเพชรรัตน์
ตะกรุด หลวงพ่อเดิม หุ้มทองคำ วัดหนองโพ นครสวรรค์ ยาว 3.2 นิ้ว