รูปหล่อ หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว สิงห์บุรี รุ่นแรก ปี 2508 - ร้านเพชรรัตน์
รูปหล่อ หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว สิงห์บุรี รุ่นแรก ปี 2508