เหรียญทองคำ ประเทศอังกฤษ ยุคสมัยราชวงศ์มิ้นท์-ลอนดอน ค.ศ.1912 (เหรียญฆ่ามังกร) - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญทองคำ ประเทศอังกฤษ ยุคสมัยราชวงศ์มิ้นท์-ลอนดอน ค.ศ.1912 (เหรียญฆ่ามังกร)