เหรียญพระพุทธโกศัย เนื้อทองคำ ปี 2533 พระคู่บ้านคู่เมือง จ.แพร่ - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญพระพุทธโกศัย เนื้อทองคำ ปี 2533 พระคู่บ้านคู่เมือง จ.แพร่