พระพุทธชินราช ส.ธ.ปี 2539 เนื้อทองคำ สร้างโดยมูลนิธิสิรินธร - ร้านเพชรรัตน์
พระพุทธชินราช ส.ธ.ปี 2539 เนื้อทองคำ สร้างโดยมูลนิธิสิรินธร