พระชัยวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชแพ รุ่นเฉลิมพล พิมพ์ชะลูด ปี 2484 วัดสุทัศน์ฯ - ร้านเพชรรัตน์
พระชัยวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชแพ รุ่นเฉลิมพล พิมพ์ชะลูด ปี 2484 วัดสุทัศน์ฯ