พระชัยวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชแพ รุ่นเฉลิมพล พิมพ์ต้อ ปี 2484 - ร้านเพชรรัตน์
พระชัยวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชแพ รุ่นเฉลิมพล พิมพ์ต้อ ปี 2484