พระนาคปรกใบมะขาม วัดกัลยา เนื้อทองแดง - ร้านเพชรรัตน์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดกัลยา เนื้อทองแดง