เหรียญ หลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก ปี 2488 เนื้อเงิน หลังเข็มกลัด นนทบุรี - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญ หลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก ปี 2488 เนื้อเงิน หลังเข็มกลัด นนทบุรี