เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อเงินลงถม ปี 2460 พิษณุโลก - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อเงินลงถม ปี 2460 พิษณุโลก