พระกริ่งเจ้าคุณศรี (สนธิ์) รุ่นนวโลกุตตรญาณมุนี วัดสุทัศน์ฯ ปี 2490 - ร้านเพชรรัตน์
พระกริ่งเจ้าคุณศรี (สนธิ์) รุ่นนวโลกุตตรญาณมุนี วัดสุทัศน์ฯ ปี 2490