พระพุทธรูปบูชายืน ศิลปสมัยกำแพงเพชร เนื้อสำริด ยืนสูง 9 นิ้ว - ร้านเพชรรัตน์
พระพุทธรูปบูชายืน ศิลปสมัยกำแพงเพชร เนื้อสำริด ยืนสูง 9 นิ้ว