พระพุทธรูปบูชานั่ง ศิลปสมัยอู่ทอง เนื้อสำริด หน้าตัก 8 นิ้ว - ร้านเพชรรัตน์
พระพุทธรูปบูชานั่ง ศิลปสมัยอู่ทอง เนื้อสำริด หน้าตัก 8 นิ้ว