พระร่วงยืนประทานพร กรุวัดพระธาตุ ชินเงิน สุโขทัย - ร้านเพชรรัตน์
พระร่วงยืนประทานพร กรุวัดพระธาตุ ชินเงิน สุโขทัย