เหรียญหล่อนางกวัก เจ้าคุณศรีสนธิ์ วัดสุทัศน์ฯ เนื้อทองผสม กทม. - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญหล่อนางกวัก เจ้าคุณศรีสนธิ์ วัดสุทัศน์ฯ เนื้อทองผสม กทม.