หินชนวนลงยันต์ พระครูละโว้ วัดปรมัยฯ นนทบุรี - ร้านเพชรรัตน์
หินชนวนลงยันต์ พระครูละโว้ วัดปรมัยฯ นนทบุรี