เหรียญห่วงเชื่อม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญห่วงเชื่อม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518