พระนาคปรก พิมพ์จิ๋ว (เศียรปลาหลด) กรุวัดพระศรีฯ ชินเงิน ลพบุรี - ร้านเพชรรัตน์
พระนาคปรก พิมพ์จิ๋ว (เศียรปลาหลด) กรุวัดพระศรีฯ ชินเงิน ลพบุรี