เหรียญพ่อแก่ รุ่นแรก ปี 2513 วัดใหม่พิเรนทร์ เนื้อทองแดง กะหลั่ยทอง - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญพ่อแก่ รุ่นแรก ปี 2513 วัดใหม่พิเรนทร์ เนื้อทองแดง กะหลั่ยทอง