พระปิดตา หลวงปู่รอด วัดโคนอน พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว กรุงเทพ - ร้านเพชรรัตน์
พระปิดตา หลวงปู่รอด วัดโคนอน พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว กรุงเทพ