พระกริ่งพรหมมุนี สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ฯ สภาพเดิม - ร้านเพชรรัตน์
พระกริ่งพรหมมุนี สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ฯ สภาพเดิม