พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อดิน พิจิตร - ร้านเพชรรัตน์
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อดิน พิจิตร