พระกำแพงซุ้มยอ เนื้อดินเขียว กรุเก่าพิกุล กำแพงเพชร - ร้านเพชรรัตน์
พระกำแพงซุ้มยอ เนื้อดินเขียว กรุเก่าพิกุล กำแพงเพชร