เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 7 รอบ ปี พ.ศ.2554 เนื้อทองคำ - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 7 รอบ ปี พ.ศ.2554 เนื้อทองคำ