เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 6 รอบ 72 พรรษา ปี 2542 เนื้อทองคำ - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 6 รอบ 72 พรรษา ปี 2542 เนื้อทองคำ