เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 3 รอบ ปี พ.ศ.2506 เนื้อทองคำ - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 3 รอบ ปี พ.ศ.2506 เนื้อทองคำ