เหรียญทรงผนวช รัชกาลที่ 9 ปี พ.ศ.2550 วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อทองคำ - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญทรงผนวช รัชกาลที่ 9 ปี พ.ศ.2550 วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อทองคำ