เหรียญทรงผนวช รัชกาลที่ 9 ปี พ.ศ.2551วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อทองคำบลูโกลด์ ผลิตโดย สำนักกษาปณ์ โมเน่ เดอร์ ปารี (ประเทศฝรั่งเศส) - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญทรงผนวช รัชกาลที่ 9 ปี พ.ศ.2551วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อทองคำบลูโกลด์ ผลิตโดย สำนักกษาปณ์ โมเน่ เดอร์ ปารี (ประเทศฝรั่งเศส)