นางกวัก เจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์ฯ เนื้อทองผสม - ร้านเพชรรัตน์
นางกวัก เจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์ฯ เนื้อทองผสม