เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม เนื้อทองแดง รุ่นแรก พ.ศ.2468 กทม. - ร้านเพชรรัตน์
เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม เนื้อทองแดง รุ่นแรก พ.ศ.2468 กทม.